کاه‌گل

بوی باران... نه کاه‌گل است که به باران رنگ و بو می‌دهد... و اینجا کاه‌گلِ فضایِ بارانیِ دنیاست

کاه‌گل

بوی باران... نه کاه‌گل است که به باران رنگ و بو می‌دهد... و اینجا کاه‌گلِ فضایِ بارانیِ دنیاست

۲ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است

و آسمان هم...

۲۸
آبان

و آسمان هم دلش گرفته است،نمی‌گرید،گویی مانند او بغضی در سینه دارد

بغض گودال...

بغض سه شعبه...

بغض شام...

بغض شام...

بغض شام...

بغض شام بود که او را در خود فرو برد.

بغض شام بود که او را در خود غرق کرد.

بغض شام بود که...

کاش نگرید که اگر بگرید،سیل ماتم،جهان را با خود می‌برد.

آسمان بر عاشورا بارید ...

بر گودال بارید...

بر شش ماهه بارید...

اشکی برایش نمانده تا بر بغض و ماتم شام ، درد سنگ های شامیان ببارد

شنیده اید می‌گویند داغ دیده باید بگرید وگرنه از بغض و ماتم دغ مرگ می‌شود

.

.

.

اصلا او نمی توانست ببیند روی صورتی که تا به حال بوی شراب را هم لمس نکرده شراب بریزند

او نمی توانست ببیند سه ساله ای را که با بغض و غم کنار سر پدرش جان دهد

مگر می‌شود ببیند سر پدری را به میل خود از پشت جدا کنند و از بغض نمیرد

مگر می‌شود ببیند اربا اربا شدن برادرش را و نمیرد

مگر می‌شود فقط زینب را ببیند و نمیرد

مگر دلی از سنگ باشد...

و کاش می‌گریید...

.

.

.

و آسمان هم دلش گرفته است...

  • ۸ نظر
  • ۲۸ آبان ۹۳ ، ۱۲:۵۲
  • ۴۵۲ نمایش
  • سیدجلیل عربشاهی

سلام؛

«سه نقطه ای»  هستم از شهرستان سه نقطه 14 سال سن دارم

امروز وقتی به مدرسه رفتم پارچه ی سیاهی را در کنار پارچه ی سفیدی سردر مدرسه دیدم بدون توجه به آن وارد کلاس شدم،عربی داشتیم همه سرشان به خواندن گرم بود؛امتحان عربی داشتیم بعد از پخش شدن برگه های امتحان مثل همیشه خیمه زدم روی برگه و شروع کردم به نوشتن؛دستم درد گرفت سرم را بلند کردم تا استراحت کنم؛معلم سر کلاس بود !!!که ناگهان چشمم به میز های دیگر افتاد زیر همه ی میز ها بجز میز چند نفر کتاب باز بود...

ناراحت بودم،از مدرسه خارج شدم و پارچه ها را خواندم

سفید: دزدی از برگه ها مجاز است به شرط نیاز (به حکم سه نقطه هایی که همیشه نمره‌ی کم می‌گیرند.)

مشکی: نکردن کار حرام حرام اعلام شد (به حکم همان سه نقطه هایی که نمره‌ی کم می‌گیرند.)

.

.

.

{همه‌ی بازیگران یک صدا متاسفیم!روزگار حق ما را خورد}  • ۵ نظر
  • ۲۰ آبان ۹۳ ، ۱۸:۱۸
  • ۳۴۳ نمایش
  • سیدجلیل عربشاهی