کاه‌گل

بوی باران... نه کاه‌گل است که به باران رنگ و بو می‌دهد... و اینجا کاه‌گلِ فضایِ بارانیِ دنیاست

کاه‌گل

بوی باران... نه کاه‌گل است که به باران رنگ و بو می‌دهد... و اینجا کاه‌گلِ فضایِ بارانیِ دنیاست

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

چرا خاک؟

۲۶
مرداد

چرا همیشه وقتی بدبخت می‌شویم ویا از کاری خجالت زده می‌شویم،می‌گوییم خاک بر سرم شد 

تفسیر های من از این جمله

1)دیده اید به دیگ خاک میمالند تا در زمان پخت و پز سیاه نشود،در واقع انسان می‌گوید خاک بر سرم تا بعدش رویش سیاه نشود و نگوید روم سیاه.

2)انسان وقتی کار اشتباهی انجام می‌دهد از خجالت آب می‌شود و می‌تواند به هر جایی روانه شود و می‌گوید خاک بر سرم که حداقل گل شود که مثل مرد سر جایش بماند.

3)انسان از خاک است و وقتی کار اشتباهی انجام می‌دهد از خجالت کوچک می‌شود و می‌‍گوید خاک برسرم تا بر او اضافه شود و کوچک نماند.

4)این کلمه دو وجهی است و طرف مقابل فکر می‌کند به خود توهین کرده ای ولی در واقع،مورد اوّل.

وهزار دلیل دیگر که جایش نیست بگویم

  • ۲ نظر
  • ۲۶ مرداد ۹۳ ، ۱۴:۳۰
  • ۲۶۷ نمایش
  • سیدجلیل عربشاهی